W atmosferze zrozumienia, akceptacji i wsparcia.

Oferta

Jeżeli:

 • przeżywasz trudny moment w swoim życiu
 • trudno Ci zrozumieć siebie i swoje zachowania
 • czujesz, że Twoje emocje zarządzają Twoim życiem
 • masz trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • chcesz zwiększyć swoje kompetencje społeczne
 • cierpisz z powodu smutku, odczuwanej złości, poczucia winy, wstydu
 • zamartwiasz się, nie potrafisz odpoczywać, masz problemy ze snem (np. zasypianiem lub wczesnym wybudzaniem)

Bądź cierpisz z powodu:

 • schorzeń somatycznych o podłożu psychologicznym
 • zaburzeń lękowych takich jak napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, PTSD, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie społeczne, fobie specyficzne
 • zaburzeń nastroju takich jak depresja, depresja nawracająca, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, dystymia
 • zaburzeń osobowości

Zapraszam do kontaktu.

O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym (certyfikat nr 1003), członkiem PTTPB. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi.

Ukończyłam Psychologię Społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz całościowy kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam na Oddziale Dzienno-Rehabilitacyjnym Szpitala Bielańskiego, na Oddziale Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz w Ośrodku Rehabilitacji Psychosomatycznej, gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne oraz konsultacje indywidualne osób dorosłych. Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.

Cennik

Konsultacja psychologiczna `50 minut  150,00 PLN
Sesja terapeutyczna `50 minut 150,00 PLN

Płatność przed  rozpoczęciem konsultacji/sesji.

Płatność tylko gotówką.

W Gabinecie obowiązuje zasada 50% odpłatności za niestawienie się na wizytę bez odwołania lub odwołanie wizyty w dniu jej odbycia się.

Kontakt

Od dnia 01/05/2022 Gabinet Psychoterapia Nowa Wola zawiesza swoją działalność do dnia 31/12/2023.

Jolanta Rujner-Biernacka
jrb@psychoterapia-nowawola.pl

Adres:
Nowa Wola, Ignacego Krasickiego 247, 05-500 Piaseczno

Konsultacja psychologiczna to spotkanie ze specjalistą, podczas którego istnieje możliwość omówienia aktualnie doświadczanego  problemu. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie źródeł trudności, rozważenie możliwych strategii poradzenia sobie w sytuacji problemowej.

Zwykle to jedno do kilku spotkań  nad  konkretnie zgłaszaną trudnością, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)  to spotkania, mające na celu zrozumienie aktualnych problemów, ukazanie alternatywnych sposobów rozumienia bieżących trudności, towarzyszenie we wdrażaniu zmian. Jest metodą leczenia trudności emocjonalnych, problematycznych zachowań oraz zaburzeń psychicznych. Polega na zmianie sposobu  nadawania znaczeń, interpretacji rzeczywistości, a przez to również emocji  i zachowania.

Terapia schematów to nowy system  psychoterapii, który szczególnie dobrze odpowiada potrzebom  pacjentów z głęboko zakorzenionymi, chronicznymi trudnościami psychologicznymi. Wykracza poza tradycyjne ramy psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Kładzie znacznie większy nacisk na zrozumienie przyczyn problemów i cierpienia pacjenta odnosząc się do doświadczeń z jego przeszłości. Cele podjęte w terapii realizowane są poprzez pracę z emocjami, budowanie relacji oraz rozpoznawanie i zmienianie nieadaptacyjnych stylów radzenia sobie.