W atmosferze zrozumienia, akceptacji i wsparcia.

Oferta

Jeżeli Twoje dziecko:

 • przeżywa trudności w relacjach z rówieśnikami
 • jest nadmiernie nieśmiałe
 • przejawia zachowania agresywne
 • często jest smutne
 • ma problem z adaptacją w szkole lub przedszkolu
 • uczy się poniżej swoich możliwości
 • jest nadruchliwe i impulsywne
 • nie potrafi się skoncentrować na dłuższy czas
 • zbyt dużo czasu spędza przed komputerem
 • nie może spokojnie zasnąć
 • reaguje silnym lękiem i niepokojem w sytuacjach obiektywnie niezagrażających
 • samookalecza się

Bądź cierpi z powodu:

 • zaburzeń lękowych takich jak fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD
 • zaburzeń nastroju takich jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia
 • zaburzeń odżywiania takich jak bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się
 • zaburzeń więzi
 • moczenia mimowolnego, zanieczyszczania się
 • tików
 • całościowych zaburzenia rozwoju pod postacią zespołu aspergera
 • ADHD

Skorzystaj  z naszej pomocy.

O mnie

mgr NINA SZALAS

     Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacyjnym, specjalizuję się w pracy z  dziećmi i młodzieżą, pracuję również z osobami dorosłymi. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej.

Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności psychologia wychowawcza z elementami systemowej terapii rodzin. Byłam na kursie specjalizacyjnym z psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, a obecnie kończę całościowy kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a także przez kilka lat pracowałam jako psycholog w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Poza tym  poprzez  liczne szkolenia i warsztaty dbam o swój ciągły rozwój.

Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.

Cennik

Konsultacja psychologiczna    `50 minut  120,00 PLN
Sesja terapeutyczna `50 minut 120,00 PLN

Płatność przed  rozpoczęciem konsultacji/sesji.

Płatność tylko gotówką.

W Gabinecie obowiązuje zasada 50% odpłatności za niestawienie się na wizytę bez odwołania lub odwołanie wizyty w dniu jej odbycia się.

Kontakt

Gabinet czynny:

Czwartek 10:00 do 20:00 (psychoterapia dzieci i młodzieży)

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży:
Nina Szalas
603 522 939
ns@psychoterapia-nowawola.pl

Możliwość umawiania się na wizyty telefonicznie od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 22:00, bądź mailowo.

Adres:
Nowa Wola, Ignacego Krasickiego 247, 05-500 Piaseczno

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest metodą leczenia trudności emocjonalnych, problematycznych zachowań oraz zaburzeń psychicznych. Polega na zmianie sposobu  nadawania znaczeń, interpretacji rzeczywistości, a przez to również emocji i zachowania. U młodszych dzieci przeważa nauka nowych zachowań i modyfikacja obecnych.

Konsultacja psychologiczna to spotkanie ze specjalistą, podczas którego istnieje możliwość omówienia aktualnie doświadczanego  problemu. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie źródeł trudności, rozważenie możliwych strategii poradzenia sobie w sytuacji problemowej.

Zwykle to jedno do kilku spotkań  nad  konkretnie zgłaszaną trudnością, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej.

Pierwsze spotkanie – Rodzice/opiekunowie bardzo często są pierwszymi osobami zdolnymi zaobserwować niepokojące sygnały u swoich dzieci, dlatego też na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców/opiekunów w celu omówienia bieżących trudności dziecka.
Po zebraniu wywiadu od rodziców/opiekunów praca terapeutyczna koncentruje się na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Często jednak duże znaczenie ma współpraca z rodzicami, dlatego też czasem zwracam się do rodziców/opiekunów z prośbą o spotkanie, aby omówić możliwe strategie radzenia sobie z trudnościami dziecka.