W atmosferze zrozumienia, akceptacji i wsparcia.

Psychoterapia Poznawczo- Behawioralna

”Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach”
[Epiktet z Hierapolis]

Założenie terapii poznawczo- behawioralnej można opisać w następujący sposób:
Nasza aktywność poznawcza (czyli nasze myśli, uwaga, wyobrażenia, pamięć) wpływa na nasze uczucia, zachowania, a także często na reakcje fizjologiczne naszego organizmu.

Celem terapii jest praca nad zmianą, zmianą może być zwiększenie kompetencji społecznych, zmniejszenie poziomu odczuwanego stresu, zwiększenie poziomu energii, zrozumienie doświadczanych emocji. Cel terapii zależy od zgłoszonych przez pacjenta trudności i problemów, jest jego autonomicznym wyborem.

W terapii poznawczo- behawioralnej,  cele są realizowane poprzez zmianę poznawczą. Zmiana poznawcza odbywa się poprzez pełen akceptacji i zrozumienia dla doświadczeń pacjenta dialog, wspólne planowanie aktywności, czy eksperymentów weryfikujących obawy pacjenta.
Celem terapii NIE JEST udowadnianie błędów w myśleniu, lecz weryfikacja na ile zniekształcenia w myśleniu są źródłem cierpienia i w jaki sposób możemy modyfikować nasze przekonania, aby móc czerpać satysfakcję z życia.

Głównym czynnikiem wpływającym na skuteczność psychoterapii, także terapii poznawczo- behawioralnej, jest jakość relacji terapeutycznej. Psychoterapia poznawczo- behawioralna opiera się na współpracy terapeuty i pacjenta, gdzie pacjent jest ekspertem od własnych doświadczeń, a terapeuta jest empatycznie obecnym i zaangażowanym towarzyszem w drodze do realizacji celów pacjenta.

Psychoterapia Nowa Wola (okolice Piaseczna)

Od dnia 01/05/2022 Gabinet Psychoterapia Nowa Wola zawiesza swoją działalność do dnia 31/12/2024.

Jolanta Rujner-Biernacka
jrb@psychoterapia-nowawola.pl

Adres:
Nowa Wola, Ignacego Krasickiego 247, 05-500 Piaseczno